Tekst omVerdens flagDanmarks flag

Gratis visning af bannerannoncer og sponsorerede links - kun klikkene koster

Når man taler om annoncering på websteder, taler man først og fremmest om bannerannoncer, som typisk er logoagtige annoncer (grafik) placeret øverst på en webdokument eller langs den ene af dokumentets sider. Grafikken programmeres til at linke til præcis det websted eller den webside, som annoncøren ønsker. Når brugeren klikker på annoncen, åbnes den ønskede side i et nyt vindue.

Prisen for en bannerannonce gøres typisk op i øre pr. visning. Prisen pr. visning afhænger især af to ting. Jo større annonce, desto højere pris. Og jo større samhørighed mellem annoncen og det emne, som det underliggende dokumenter handler om, desto højere pris.

Blot ikke på Udvandrerne.dk!

Her er visningen af bannerannoncer og sponsorerede links ganske gratis. Det koster først noget at annoncere i det øjeblik, en bruger klikker på banneret/linket og bliver ledt videre til annoncørens hjemmeside. No cure - no pay!

Som annoncør får du mulighed for at vælge på tre fronter:

 1. Hvilke dokumenter?
 2. Hvilke annoncetyper og placeringer?
 3. Hvilke bannerformater?

Hvilke dokumenter?
Udvandrerne.dk er der mulighed for med stor nøjagtighed at vælge de typer af dokumenter, som bannerannoncerne og de sponsorerede links skal placeres på. Kun derved kan det sikres, at brugerne nu også interesserer sig for det, som annoncen beskæftiger sig med. Dokumenttypen står altid med halvfed skrift i bunden af et dokument. Se fig. 1.


Fig. 1: Sådan kan bunden af en tekstside se ud.

Dokumenterne fordeler sig på seks typer eller "pakker". Pakkerne har vidt forskellig størrelse - men en nogenlunde sammenlignelig andel af de brugere, som klikker på annoncørernes bannere og sponsorerede links og derefter ledes videre til disses websteder. Hjemmesiden/forsiden og dokumentet med seneste bidrag er alene i deres pakker, fordi brugerne er særligt tilbøjelige til at klikke på bannere og sponsorerede links fra netop disse to populære dokumenter.

Dokumenterne på Udvandrerne.dk er delt op i seks hovedtyper som vist i fig. 2.
Type af dokumenter
Antal doksEks. på dokumentAndel af visningerAndel af klik
**)
BeskrivelseBegrænsninger
AHjemmesiden
1
Se siden
7 %
25 %
Hjemmesiden/forsiden er naturligt nok det mest besøgte dokument på Udvandrerne.dk, og det er samtidig den enkeltside, som flest brugere klikker annoncer på.Ikke åben for sponsorerede links!

På dette dokument må højst to ud af tre topbannere i en rotation (type 1-4 på fig. 3) stamme fra annoncører, der beskæftiger sig med det samme land.
Inkl. seneste bidrag
1
Se sidenOversigten med seneste bidrag nås direkte fra den faste topmenu på Udvandrerne.dk, og den er et af de mest besøgte dokumenter på hele webstedet.På dette dokument må højst to ud af tre topbannere i en rotation (type 1-4 på fig. 3) stamme fra annoncører, der beskæftiger sig med det samme land.
BTekster
Ca. 85
Tekstside
21 %
15 %
Tekstsider er dokumenter skrevet af Udvandrerne.dk, og hovedparten af dem beskriver webstedet (baggrund, regler, vejledninger). Desuden indeholder en del af tekstsiderne tema-artikler.
Endelig omfatter kategorien de meget populære oversigter med kendte udlandsdanskere kendte udlandsdanskere og Ressourceguiden, som rummer en oversigt over leverandører og foreninger fra hele Verden - af interesse for danskere med udlængsel.
På tekstsiderne må højst to ud af tre bannere i en rotation (se fig. 3) stamme fra annoncører, der beskæftiger sig med det samme land.
inkl. søgesider og oversigter
Ca. 500
SøgesideSøgesider dækker over dokumenter til fritekstsøgning samt oversigter med dokumenterne om de forskellige lande og emner samt alle de dags dato 0 bidrag fordelt på lande og emner.På dette dokument må højst to ud af tre topbannere i en rotation (type 1-4 på fig. 3) stamme fra annoncører, der beskæftiger sig med det samme land.
CUdvandrerne.dk+
over 10.000
Eksempel
5 % *)
5 % *)
Udvandrerne.dk+ er en lidt eksklusiv afdeling med fulde versioner af p.t. 623 relevante og aktuelle artikler fra Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og andre medier, som Udvandrerne.dk har truffet aftale om genudnyttelse med. Kliktallene herfra vil vokse, efterhånden som afdelingen udbygges.På et dokument på Udvandrerne.dk+ må højst to ud af tre topbannere i en rotation (type 1-4 på fig. 3) stamme fra annoncører, der beskæftiger sig med det samme land.
DBidrag og annoncer om et bestemt land - inkl. landedokumentetOp til mange tusindeEksempel
67 %
55 %
De dags dato 0 bidrag er omdrejningspunktet for udvekslingen af information på Udvandrerne.dk. De omfatter indlæg fra brugerne, kommentarer fra brugerne samt tips, som webmaster er kommet undervejrs med. Desuden er der mulighed for at få et banner placeret i toppen af de p.t. 225 tekstannoncer på webstedet.Her er må alle bannerne i en rotation (se fig. 3) stamme fra annoncører, der repræsenterer det samme land.
Fig. 2: Nærmere beskrivelse af de seks typer af dokumenter, som bannerannoncer og sponsorerede links kan placeres på. *) Beregnet på basis af et par ugers drift. **) Klikkene fordeles mellem de bannere/links, som findes på den pågældende dokumenttype.

Det er også muligt at placere et banner eller et sponsoreret link på bidrag og annoncer om bestemte emner (såsom investering, rådgivning, forsikring etc.) - altså på tværs af lande. Hvis et dokument er fyldt med bannere og sponsorerede links, som knytter sig til det omtalte land, så viger en eventuel emneannoncering for dette.


Fig. 3: De seks mulige placeringer af bannerannoncer og sponsorerede links på Udvandrerne.dk

Hvilke annoncetyper og placeringer?

Nr. på fig. 3Annoncetype og størrelseAndel af klik *)RotationBegrænsninger
1Kvadratisk topbannerannonce 125 x 125 pixels
8 %
Et, to eller max. tre bannere indtager pladsen på skift. Hvert banner står på sin plads i et døgn ad gangen.Der kan højst være tre bannere i en rotation på hver topbannerplads.
På hjemmesiden, tekstsider, seneste bidrag, søgesider/oversigter samt Udvandrerne.dk+ (dokumenttyperne A-E i fig. 2) må højst to ud af tre bannere i en rotation stamme fra annoncører, der beskæftiger sig med det samme land.
2Aflang topbannerannonce 468 x 60 pixels
12 %
3Aflang topbannerannonce 468 x 60 pixels
9 %
4Kvadratisk topbannerannonce 125 x 125 pixels
5 %
5Kvadratisk bannerannonce 125 x 125 pixels
43 %
Der udtrækkes tilfældigt op til 10 bannere/sponsorerede links af den samlede pulje til visning på hvert dokument. Dog er der mulighed for i perioder at udtrække et mindre antal bannere på visse dokumenter for at sænke belastningen på serveren, så disse sider ikke bliver for langsomme at få vist på skærmen. De udvalgte annoncer fordeles tilfældigt og står på deres plads i et døgn ad gangen.Puljerne af bannere og sponsorerede links er åbne. Hvis antallet er kommet op over det maksimale antal, som udtrækkes til hvert dokument, vil tilføjelsen af et nyt banner i stedet betyde, at alle bannere bliver vist lidt lidt mindre ofte end før.
6Sponsoreret link med annoncørfirmaets navn i versaler
24 %
Findes ikke på hjemmesiden.
Puljerne af bannere og sponsorerede links er åbne. Hvis antallet er kommet op over det maksimale antal, som udtrækkes til hvert dokument, vil tilføjelsen af et nyt link i stedet betyde, at alle links bliver vist lidt lidt mindre ofte end før.
Fig. 4: Nærmere beskrivelse af de seks steder, som bannerannoncer og sponsorerede links kan placeres på.*) Klikkene fordeles mellem de bannere/links, som evt. deles om den pågældende annonceplads. **) Op til 10 bannere/sponsorerede links har til sammen givet de pågældende klik.


Typerne af dokumenter og placeringen af annoncerne og de sponsorerede links på dem kan beskrives kort i nedenstående tabel (se fig. 5):
Plads 1: 125 x 125 topbanner
 • Op til tre bannere fra lukket pulje i rotation.
 • Højst to bannere fra samme land på Hjemmesiden, tekstsider, dokumentet med seneste bidrag, søgesider/oversigter samt på Udvandrerne.dk+.
 • Plads 2: 468 x 60 topbanner
 • Op til tre bannere fra lukket pulje i rotation.
 • Højst to bannere fra samme land på Hjemmesiden, tekstsider, dokumentet med seneste bidrag, søgesider/oversigter samt på Udvandrerne.dk+.
 • Plads 4: 125 x 125 topbanner
 • Op til tre bannere fra lukket pulje i rotation.
 • Højst to bannere fra samme land på Hjemmesiden, tekstsider, dokumentet med seneste bidrag, søgesider/oversigter samt på Udvandrerne.dk+.
 • Plads 3: 468 x 60 topbanner
 • Op til tre bannere fra lukket pulje i rotation.
 • Højst to bannere fra samme land på Hjemmesiden, tekstsider, dokumentet med seneste bidrag, søgesider/oversigter samt på Udvandrerne.dk+.

 • Menu-bjælke - Menu-bjælke - Menu-bjælke - Menu-bjælke - Menu-bjælke - Menu-bjælke

  Plads 6: Sponsorerede links
 • Findes ikke på hjemmesiden, tekstannoncerne og landedokumenterne.
 • Åben pulje. Altid adgang for nye annoncører.
 • Op til 10 links udtrækkes tilfældigt fra puljen og vises på en tilfældig plads på hvert dokument.
 • Overskrift

  Tekst.
  Tekst.
  Tekst
  Osv.
  Plads 5: 125 x 125 bannere
 • Findes ikke på tekstannoncerne.
 • Åben pulje. Altid adgang for nye annoncører.
 • Op til 10 bannere udtrækkes tilfældigt fra puljen og vises på en tilfældig plads på hvert dokument. Dog udtrækkes der i visse tilfælde færre bannere for at aflaste serveren og sikre en tilstrækkelig hurtig visning på skærmen.
 • Fig. 5: Kombineret skema med mulighederne for valg af dokumenter og placeringer til bannerannoncer og sponsorerede links.

  Hvorfor er det kun tilladt at have ét banner på samme dokument?
  Reglen om kun ét banner pr. annoncør pr. dokument skal sikre brugeren en varieret oplevelse - og dermed i den sidste ende, at brugeren ikke bliver "træt" af at kikke på bannerannoncer som en naturlig og værdifuld del af det at klikke sig ind på Udvandrerne.dk.

  Et sponsoreret link og et banner ser meget forskellige ud. Derfor må en annoncør godt have disse to former for annoncering på samme dokument.


  Hvorfor højst tre annoncører i en rotation?
  De to rotationer må hver især højst omfatte tre bannere, fordi et større antal vil reducere visningstiden - og dermed værdien af den enkelte bannerplads - for meget. Tre deltagere vurderes at give den bedste balance mellem fri adgang og effekt. Faktisk forventer Udvandrerne.dk, at et banner i en tre banners rotation vil løbe med noget mere end en tredjedel af de klik, som en fast placering på samme plads vil give. Argumentet er, at de skiftende bannere vil tiltrække sig mere opmærksomhed end fast placerede bannere.


  Hvorfor højst to bannere "fra samme land" i en rotation på visse dokumenter?
  Et af de grundlæggende budskaber på Udvandrerne.dk må være, at vi har en verden med mange spændende og attraktive lande at søge hen til for at arbejde, bosætte sig, købe billigt ind, studere og feriere. "Idéen" om de mange gode valgmuligheder "derude" skal præge webstedet, når brugerne kommer ind på hjemmesiden og de første klik derefter.

  Det første, brugerne møder, når de kommer ind ad "hoveddøren", er netop tekstsiderne (hjemmesiden, søgesiderne, temasiderne og infosiderne) og til en vis grad emnesiderne. Derfor friholdes der på disse sider en enkelt plads i hver af bannerrotationerne til at sikre mangfoldigheden i tilbuddene. Betingelsen er en logisk konsekvens af, at antallet af bannere i en rotation højst må være tre. Havde antallet af pladser i rotationerne været ubegrænset, så havde der ikke været grund til at regulere dette område.


  Generelle vilkår
  • Det er kun muligt for en annoncør at have én bannerannonce på et dokument. Bannerannoncer med rotation tæller i denne forbindelse som alle andre bannerannoncer. En annoncør kan altså ikke for eksempel på ét og samme dokument have et fast banner i højrespalten (nr. 6 i fig. 1) og samtidig være med i en rotation.
  • Det er tilladt for en annoncør at have bannerannoncer - også forskellige - på forskellige typer af dokumenter. Du kan således godt have et banner på dokumenter om Tyrkiet og være med i en rotation på temasiderne.
  • Det er ligeledes tilladt for en annoncør at have både en bannerannonce og et sponsoreret link på samme dokument.


  Tekniske krav til bannerannoncer på Udvandrerne.dk
  • De må helst ikke fylde mere end 20 Kbytes (grafik, der fylder mere, kan gøre siden "langsommere").
  • De skal være i enten JPG, GIF, PNG eller flash-format.
  • Ved valg af flash, skal Udvandrerne.dk først fremsende den link-adresse (det såkaldte clickTAG), som flashen skal indeholde, så det "husker" at aktivere Udvandrerne.dk's kliktæller, inden brugeren ledes hen til annoncørens websted. Flash-banneret (click tag'et) skal være programmeret til at åbne link-adressen i et nyt vindue. Eksempel:

  on (release) {
  getURL("http://www.udvandrerne.dk/JLKM/Udvandre.nsf/KlikNy?OpenAgent&Banner=3045588-2089702", "_blank");
  }
  • De skal holde størrelserne 468 x 60 og 125 x 125 på en prik (ellers er det svært at styre layoutet på webstedet).
  • De skal være klar til at lægge på webstedet uden finpudsning.

  Udvandrerne.dk
  er behjælpelig med at udfærdige grafik til bannerannoncer på baggrund af tilsendt materiale og/eller anvisninger. Pris: Kr. 500 kr. plus moms for et banner med et stillestående billede. Et animeret banner - med skiftende billeder - koster yderligere kr. 250 pr. billede, som basisbilledet skal skifte med.
  De nævnte priser gælder for tilsendelse af første bannerudkast. Dertil kommer kr. 250 plus moms pr. banner for hver efterfølgende bearbejdning/justering.

  Ovenstående priser dækker aflevering i formaterne gif og jpg. Den bagvedliggende og lagdelte (evt. animerede) designfil i Photoshop-formatet psd tilsendes mod et tillæg på kr. 500 ekskl. moms - og kun ved samtidig eller tidligere køb af den samme grafik i gif eller jpg-format.

  Hvis banneret skal bruges på andre websteder end Udvandrerne.dk, er prisen to gange de ovenfor nævnte. Hvis banneret har andre størrelser end 468 x 60 og 125 x 125 pixels, aftales prisen individuelt.

  Annoncøren beholder den fulde ophavsret til alle bannerannoncer, som Udvandrerne.dk har produceret/tilrettet.  Priser for bannerannoncer og sponsorerede links

  Siden den 1. august 2004 har betalingen af bannerannoncer og sponsorerede links foregået pr. klik på annoncen/linket - dvs. hver gang en bruger klikker på annoncen/linket og bliver ledt videre til annoncørens websted. Klikbetalingen er helt uafhængig af annoncens størrelse (468 x 60 eller 125 x 125) og udformning (bannerannonce eller sponsoreret link), ligesom betalingen er uafhængig af, hvor mange gange annoncen bliver vist (det sker typisk mange tusinde gange pr. måned). Det er udelukkende brugernes handlinger, der tæller.

  Grundprisen lyder på kr. 3,00 pr. klik (og kr. 0,00 for visning) for en normal annonceaftale, som løber mindst til udgangen af et kvartal. Dertil kommer tre tillæg for særlige placeringer og ydelser (se fig. 6).
  TypePlaceringDokumenterPris pr. visningPris pr. klik/ viderestilling
  Grundpris for en bannerannonce og et sponsoreret linkAlleAlleGratisKr. 3,00
  Tillæg for topplacering1-4AlleGratisKr. 0,50
  Tillæg for placering på Udvandrerne.dk+AlleUdvandrerne.dk+GratisKr. 0,50
  Tillæg for placering på hjemmesiden/forsidenAlleHjemmesiden/forsidenGratisKr. 0,50
  Tillæg for ret til dag-til-dag opsigelse eller klikloft1-4AlleGratisKr. 0,50
  Fig. 6: Den aktuelle pris pr. klik på en bannerannonce eller et sponsoreret link. Alle priser er ekskl. dansk moms.


  Priseksempel 1
  Et banner i højrespalten på alle dokumenter om Tyrkiet i to kvartaler
  BeskrivelsePris pr. klik
  Grundpris+ Kr. 3,00
  Samlet klikpris+ Kr. 3,00
  Fig. 7.

  Priseksempel 2
  Et topbanner på alle dokumenter om Spanien med ret til omgående opsigelse
  BeskrivelsePris pr. klik
  Grundpris+ Kr. 3,00
  Tillæg for ret til omgående opsigelse+ Kr. 0,50
  Tillæg for topplacering+ Kr. 0,50
  Samlet klikpris+ Kr. 4,00
  Fig. 8.

  Priseksempel 3
  Et topbanner på Udvandrerne.dk+
  BeskrivelsePris pr. klik
  Grundpris+ Kr. 3,00
  Tillæg for placering på Udvandrerne.dk++ Kr. 0,50
  Tillæg for topplacering+ Kr. 0,50
  Samlet klikpris+ Kr. 4,00
  Fig. 9.

  Optælling og information om kliktal
  Alle annoncører med bannerannoncer og/eller sponsorerede links får mulighed for løbende at holde øje med antallet af klik på en særlig informationsside, som stilles til rådighed for hver enkelt annoncør. Siden giver et overblik og indgåede annonceaftaler inkl. evt. reserverede bannerpladser. Desuden kan annoncøren se det samlede antal klik, som vedkommende har opnået til dato, og hvad disse klik beløber sig til. Fra begyndelsen af 2006 viser siden desuden fordelingen af klikkene på de forskellige annoncetyper og -placeringer. På den måde er det muligt for annoncøren at få et indblik i, hvilken annoncering der giver de bedste resultater.


  Betaling
  Betaling foregår som nævnt pr. klik, og den sker af naturlige grunde bagud. Klikkene gøres op kvartalsvist, så der betales for annonceringen i begyndelsen af januar, april, juli og oktober.

  Det er selvfølgelig meget godt, at du som annoncør ikke skal betale for de mange tusinde gange, ens banner eller sponsorerede link bliver vist - men kun for klikkene på dem. Og det er vel også meget godt, at annoncøren løbende kan følge med, hvordan det går med "klikkeriet". Men hvad nu, hvis antallet af klik løber helt løbsk...?

  For det første:
  Aktiviteten er stor på Udvandrerne.dk, men som på alle andre websteder bruger de besøgende trods alt kun en mindre del af tiden på at klikke på bannere og sponsorerede links. Så der er ingen grund til at frygte, at tælleapparatet kommer til at køre med taxameterfart.

  For det andet:
  Tidligere tiders mulighed for at fastsætte et loft på antallet af klik er afskaffet, fordi den gav for meget administration for Udvandrerne.dk. Afløseren er muligheden for dag-til-dag opsigelse af en annoncering - mod et tillæg på kr. 0,50 til klikprisen. Denne løsning er ikke så tung, samtidig med at den kan være til gavn for både annoncører, som har et stramt budget, og annoncører som gerne vil "se tingene lidt an".


  Typisk annonceringsudgift
  Men hvad koster det typisk at annoncere på Udvandrerne.dk?

  Type af dokumenter
  Typisk udgift
  AHjemmesiden
 • Topbanner: Kr. 200-600 pr. måned.
 • Banner i højrespalten: Kr. 200 pr. måned.
 • Sponsoreret link i venstrespalten: Findes ikke!
 • BTekstsider
 • Topbanner: Kr. 100-400 pr. måned.
 • Banner i højrespalten: Kr. 100 pr. måned.
 • Sponsoreret link i venstrespalten: Kr. 150 pr. måned.
 • CSeneste bidrag
 • Topbanner: Kr. 50-75 pr. måned.
 • Banner i højrespalten: Kr. 75 pr. måned.
 • Sponsoreret link i venstrespalten: Kr. 75 pr. måned.
 • DSøgesider og oversigter
 • Topbanner: Kr. 75-175 pr. måned.
 • Banner i højrespalten: Kr. 100 pr. måned.
 • Sponsoreret link i venstrespalten: Kr. 75 pr. måned.
 • EUdvandrerne.dk+
 • Topbanner: Kr. 50-150 pr. måned.
 • Banner i højrespalten: Kr. 100 pr. måned.
 • Sponsoreret link i venstrespalten: Kr. 75 pr. måned.
 • FTyrkiet
 • Topbanner: Kr. 300-1000 pr. måned.
 • Banner i højrespalten: Kr. 400 pr. måned.
 • Sponsoreret link i venstrespalten: Kr. 200 pr. måned.
 • Fig. 10: Vejledende og typisk månedlig cirkaudgift for forskellige dokumenttyper på Udvandrerne.dk i foråret 2006. Udgiften kan dog i enkelttilfælde afvige en del fra det typiske, så de nævnte beløb kan ikke betragtes som en garanti. Ved annoncering på flere pladser skal priserne lægges sammen.

  Tabellen fortæller altså, at du kan blive annoncør på Udvandrerne.dk med et banner eller et sponsoreret link for rundt regnet en hundredekroneseddel pr. måned ekskl. moms. Vælger du at annoncere med flere bannere og/eller sponsorerede links, bliver udgiften naturligvis større..


  Fremhævelse i Ressourceguiden
  Annoncører bliver automatisk optaget i Udvandrerne.dk's Ressourceguide, som er en slags "Gule sider" på nettet på danskere med udlængsel. Her placeres alle firmaer i separate oversigter under deres respektive lande og kompetencer. Oversigterne er sorteret på firmanavn, hvor firmanavne begyndende med A kommer først - og så fremdeles.

  Ønsker du som annoncør at blive rykket op i toppen af oversigterne og blive fremhævet med fed skrift, logo m.m., da koster det. Prisen er lige som grundprisen for en bannerannonce og eller et sponsoreret link: kr. 3,00 pr. klik.


  Før en annoncebestilling
  Forud for en bestilling af annonceplads står Udvandrerne.dk naturligvis til rådighed med vejledning om, hvor mange sidevisninger en bestilling må forventes at give om dagen/ugen/måneden.

  En bestilling af annonceplads på Udvandrerne.dk skal omfatte følgende oplysninger:
  • Type af annonce (1, 2, 3, 4, 5 eller 6)
  • Type af dokumenter: (A, B, C, D, E eller F - inkl. land/emne).
  • Eventuelle tillæg for topplacering, placering på Udvandrerne.dk+ og/eller ret til dag-til-dag opsigelse.
  • Periode. Mindst til udløbet af et kvartal. Ind til videre sælges bannerannoncer eller sponsorerede links højst med en varighed frem til 1-1-2007.


  Behandling af en bestilling
  Modsat sponsorerede links, profilsider og links er der ikke uendelig med plads på Udvandrerne.dk til bannerannoncer. To annoncører kan således komme til at ønske den samme annonceplads på de samme lande/kategorier/aspekter. For at undgå konflikter i den slags situationer fremlægges hermed de gældende "spilleregler".

  Der er altid adgang til at få et banner med i puljen for højre spalte - og et sponsoreret link med i puljen for venstre spalte. Derfor er der nærmest ingen mulighed for at forfordele den ene annoncør på bekostning af den anden på disse områder. Derfor tager reglerne først og fremmest sigte på fordelingen af - og rettighederne til - topbannerpladserne, hvor op til tre annoncører kan være med i rotationen på hver plads.

  Reservationer og bestillinger af annoncer på Udvandrerne.dk behandles i fire tempi:
  1. Reservation - med evt. senere tilbud og accept (kun topbannere)
  2. Bestilling
  3. Ordrebekræftelse
  4. På web
  5. Udløb/annullering.

  Bestillinger og reservationer modtages på Udvandrerne.dk's kontaktadresser.

  En reservation:
  • af en annonceplads gælder ligeledes kun, hvis der er fremsendt en bekræftelse fra Udvandrerne.dk, eller hvis den er noteret på den pågældende annoncørs særlige informationsside.
  • kan kun omfatte annoncepladser, som p.t. er ledige. I modsat fald betragtes den som en bestilling, der umiddelbart kan efterkommes.
  • kaster en topbannerplads af sig, når pladsen er blevet ledig, og du er den annoncør på ventelisten, som først reserverede den pågældende plads (først-til-mølle princippet).

  En reservation af en besat annonceplads gælder uden tidsbegrænsning, men den bortfalder:
  • hvis du på en given type af dokumenter får tildelt en placering, der er enten lige så god eller bedre. Den bedste plads er nummer 2 (det øverste vandrette topbanner). Herefter følger plads 3 (det nederste vandrette topbanner) og 1 (det kvadratiske banner i øverste venstre hjørne), der betragtes som værende lige gode. Endelige kommer banneret på plads 4 (det kvadratiske banner i øverste højre hjørne) og bannerne på plads 5 (højrespalten). Får du f.eks. tilbudt en bannerannonce på plads 1 på søgesiderne, bortfalder eventuelle reservationer på pladserne 3 og 4.
  • hvis du stopper din annoncering med banner eller sponsoreret link på Udvandrerne.dk. Ønsker du efter et annoncestop at reservere f.eks. bedre placerede annoncepladser, end dem du har forladt, skal der laves en ny reservation.

  Ordrebekræftelse fremsendes altid via e-mail forud for en aftalt annoncering med bannere og/eller sponsorerede links. En annonceaftale anses for at være indgået, såfremt der ikke er gjort indsigelse mod ordrebekræftelsen inden en uge efter afsendelsen.

  En given annoncering med et topbanner på en række fastlagte dokumenter i en aftalt periode giver fortrinsret til at beholde det pågældende banner (altså et med samme størrelse og placering) ud over annonceperiodens udløb, når blot der er afgivet bestilling om en forlængelse - samt oplysning om forlængelsens varighed - senest 14 dage inden udløbet af den oprindelige annonceperiode.


  Når det kører...
  En annoncør kan til en hver tid udvide sin annonceaftale, således at de eksisterende bannere og/eller sponsorerede links bliver vist med samme placering på flere dokumenter. En sådan ændring kan ske uden nogen éngangsudgift.

  I følgende tilfælde er der dog i princippet tale om at fjerne et eksisterende banner og/eller sponsoreret link, og ved disse ændringer beregner Udvandrerne.dk sig et gebyr til omprogrammering på kr. 250 ekskl. moms:
  - Flytning af banner fra én placering til en anden placering på samme dokument
  - Flytning af banner fra én størrelse til en anden størrelse på samme dokument
  - Flytning af banner fra én type dokument til en anden type dokument.
  - Udskiftning af banner-grafik.
  - Flytning af sponsoreret link fra én type dokument til en anden type dokument.
  - Udskiftning af webadresse, som et banner eller et sponsoreret link henviser brugeren til.

  Alle priser i dette dokument er ekskl. moms og gælder ind til videre. Det er til en hver tid vilkår og priser, sådan som de fremgår af dette dokument, der er gældende, og de kan ændres uden varsel.


  Udlands-kalenderen

  Kalender

  I dag fylder...:

  AnsigtBenny Dahl 56 årUSAs flag
  AnsigtEbbe Wier 84 årTysklands flag