Debat-bidrag om Udvandrerne.dk påDanmarks flag

Få jeres boliger med i søgeresultatet uden at røre en finger

Jeres udenlandske boliger på nettet kan komme med på Udvandrerne.dk og blive set i hele Skandinavien - helt uden at I skal foretage jer nogetsomhelst

Som noget helt nyt kan de udenlandske boliger i jeres firma nu komme med på Udvandrerne.dk, uden at I behøver at røre så meget som en finger.

Funktionen hedder annonce-magneten, og den henter tekst-annoncer fra jeres egne websteder direkte ind på Udvandrerne.dk, hvor de indgår i:

på lige fod med alle de øvrige p.t. over 300 aktive tekstannoncer om salg eller udlejning af udenlandske boliger.


Fig. 1: Søge-feltet i toppen af alle siderne på Udvandrerne.dk med mulighed for søgning efter boliger til salg eller boliger til leje.

Eneste forskel er, at et klik på en magnet-annonce i en oversigt eller et søgeresultat leder brugeren direkte over på beskrivelsen af den pågældende bolig på jeres eget websted, hvor et klik på en almindelig tekst-annonce fører brugeren til omtalen på Udvandrerne.dk.

Med annonce-magneten får jeres firma mulighed for en ekstra markedsføring af hele jeres bolig-beholdning, uden at I skal skrive eller vedligeholde flere tekster om jeres boliger, end I allerede gør. I skal heller ikke installere noget på jeres webserver, for at systemet kan fungere.


En slags bolig-Google
Nyskabelsen kan på sin vis godt kaldes en slags bolig-Google. Blot håndterer annonce-magneten informationerne om boligerne langt mere individuelt og smart.

Magneten kan bl.a. lave særskilte udtræk på enkeltinformationer såsom antal kvadratmeter, byggeår, pris, afstand til vandet m.m. Disse oplysninger overføres herefter hver for sig - og ikke som én stor klump tekst. På den måde får brugerne mulighed for at søge på bestemte boligstørrelser, priser etc. i magnet-annoncerne på tværs af både annoncører og lande, akkurat som det er tilfældet i den nuværende boligsøgning på Udvandrerne.dk. Samtidig er der mulighed for at overføre kortere eller længere beskrivelser af boligerne, som også kan gøres søgbare sammen med alle tallene.


Opdateringer finder selv vej
Som magnet-annoncør slipper I altså for at lægge tekst og billeder ind, som I måske allerede har lagt ind én gang på jeres firma-websted. Ændringer, opdateringer og fjernelser af bolig-beskrivelser skal heller ikke skal udføres to steder - men fortsat kun på jeres firma-websted. Alle typer justeringer vil automatisk finde vej til Udvandrerne.dk, når den faste, månedlige opdatering finder sted.

Og skulle der i en periode være ekstraordinært mange - og måske også vigtige - ændringer på jeres beskrivelser, kan der til en hver tid købes en ekstra magnet-kørsel, så de nye oplysninger hurtigt finder vej til boligsøgningerne på Udvandrerne.dk.

Grundideen er kort fortalt, at annonceringen skal foregå så automatisk som overhovedet muligt, og at arbejdsbyrden skal ligge hos Udvandrerne.dk. Ikke hos annoncørerne. Bl.a. skal jeres firma ikke bekymre sig om data, som ikke lige passer ind i systemet og ikke umiddelbart kan lægges ind. Evt. rensning og strømlining af data er en del af ydelsen, når man kobler sig på annonce-magneten.


Forudsætninger
Det er dog en betingelse for et funktionsdygtigt system, at bolig-beskrivelserne på jeres firma-websted er organiseret efter princippet én bolig pr. dokument. Desuden skal placeringen af oplysningerne om boligerne være den samme fra side til side.

Hvor mange oplysninger, der kan trækkes ud hver for sig, afhænger af opsætningen af jeres bolig-beskrivelser. Hvis der f.eks. ikke særskilt er angivet et boligareal eller en afstand til nærmeste strand på websiden, bliver bolig-annoncen af gode grunde heller ikke søgbar på disse oplysninger på Udvandrerne.dk. Billeder er heller ikke omfattet af overførslen.

Som udgangspunkt vil en tilkobling til annonce-magneten omfatte alle boligannoncer på et websted, efter som det vil være for bøvlet for begge parter at skulle aftale fra gang til gang, hvilke annoncer der skal med og ikke med.

Der kan dog gøres en undtagelse fra denne regel, hvis de annoncer, som ønskes medtaget, har særlige karakteristika på deres webadresse. Det skal være kendetegn, der adskiller dem så meget fra de øvrige annoncer, at forskellen kan programmeres ind i annonce-magneten.

Ønskes der overført annoncer med forskellige udseender/karakteristika, kræver det et køb af en annonce-magnet for hvert udseende/karakteristika. Se prislisten i fig. 2


Sprog
Alle magnet-annoncer for at være relevante for både svenskere, nordmænd og danskere. Derfor bliver annoncerne vist både på alle sprog-versioner af Udvandrerne.dk - altså også på de nye medlemmer af familien: Utvandrerne.no og Utvandrarna.se.

Der overføres som udgangspunkt kun én sprogversion af hver bolig-beskrivelse pr. annoncør. Hvis en bolig er beskrevet på flere sprog, og flere eller alle sprogversioner ønskes overført til Udvandrerne.dk, kræver det opsætning af en annonce-magnet pr. sprog. Se prislisten i fig. 2


Pris
Annonce-magneten kan overføre annoncer om både salg og udlejning af boliger, men de to typer annoncer overføres hver for sig - og kræver hver sin systemopsætning. Derfor koster det mere at få overført begge typer annoncer.

Der er ikke noget startgebyr eller nogen betaling for opsætning af annonce-magneten. Hele ordningen kører på abonnements-basis med mulighed for at tilkøbe ekstra opdateringer. Første kørsel/opdatering sker på dag 1, og den er ligeledes inkluderet i den faste månedspris.

Priser ekskl. moms pr. annonce-magnet med én månedlig opdatering:
Under 50 boliger50-100 boligerOver 100 boliger
Annoncer om boligsalgDKK 1000,00 pr. md.DKK 1500,00 pr. md.DKK 2000,00 pr. md.
Annoncer om boligudlejningDKK 500,00 pr. md.DKK 750,00 pr. md.DKK 1000,00 pr. md.
Ekstraordinær opdatering pr. stk.1/2 månedspris1/2 månedspris1/2 månedspris
Fig. 2: Abonnements-priserne for at være tilknyttet annonce-magneten på Udvandrerne.dk.

 Uddybende spørgsmål og bestillinger i forb. m. annonce-magneten modtages på Udvandrerne.dk's kontaktadresser.


Udlands-kalenderen

Kalender

I dag fylder...:

AnsigtBenny Dahl 56 årUSAs flag
AnsigtEbbe Wier 84 årTysklands flag