Synspunkt i fuld længde med tilladelse fra H. C. Hansen

Regeringen laver nyt stavnsbånd

Regeringens planer om at afskaffe ligningslovens § 33 A – lempelsesreglen for beskatning af danske medarbejdere udstationeret i udlandet – indebærer indførelsen af et skattemæssigt dansk stavnsbånd.

Der bliver ikke mange danske privatansatte medarbejdere, som fremover vil blive udstationeret i udlandet, da omkostningerne for virksomhederne ved udstationering af medarbejdere vil blive prohibitivt store.

Da de udstationerede medarbejdere fremover vil være fuldt skattepligtige i Danmark og således betaler til skoler og sundhedssystem, går jeg ud fra, at den danske stat vil afholde de betydelige omkostninger, der i visse lande er forbundet med at sende medarbejderens børn i skole – for slet ikke at tale om kostbare sundhedsforsikringer?

Mister job i Danmark

I min virksomhed er en af vor ledende danske medarbejdere netop hjemvendt efter en udstationering, og vi står over for at skulle udstationere en anden medarbejder i vort datterselskab i USA. Men som følge af regeringens planer bliver det ikke aktuelt at udstationere en dansk medarbejder.

Det bliver i stedet en medarbejder fra vort datterselskab i England, og behovet for ansættelse af en medarbejder i Danmark er hermed elimineret.

Ens regler for alle

Jeg håber i øvrigt, at regeringen husker at få alle kategorier af særlige skattemæssige lempelsesregler med i sin lovpakke, så man hindrer alle former for skattemæssig spekulation i beskatningsniveauer, som man formulerer det i kommentarerne til loven.

Jeg tænker her på folketingsmedlemmers årlige skattefri omkostningstillæg på 58.805 kr. samt ikke mindst de mange offentligt ansatte danskere i EU, ved danske ambassa- der og i internationale organisationer, hvor lønnen som hovedregel er skattefri i såvel opholdslandet som i Danmark. Således vil det af regeringen forventede merprovenue på ca. 260 mio. kr. kunne mere end fordobles.