Informations-bidrag omVerdens flagDanmarks flag

Forslag om obligatorisk studieophold i udlandet

På områder, hvor det giver mening, skal danske studerende gennemføre mindst et semester på en uddannelsesinstitution i udlandet. Det foreslår den danske videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Ministeren har ikke blot de studerende på erhvervsrettede uddannelser i sigtekornet. Hun mener også, at ordningen bør gælde de mere kulturelle studier.

I forvejen er det muligt for danske studerende at tage deres SU med til udlandet, ligesom de kan få den danske stat til at betale selve opholdet på en lang række uddannelser rundt om i verden.

Lauritz Holm-Nielsen, rektor ved Aarhus Universitet, kan godt støtte det internationale element i forslaget, men han er modstander af, at et studieophold i udlandet skal være tvang.

Mikkel Zeuthen, formand for Danske Studerendes Fællesråd, er ligeledes imod, at det skal være tvungent for danske studerende at gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet, fremgår det af artiklen.