Artikel i fuld længde med tilladelse fra Berlingske Tidende

Sådan kommer du ud

Tildeling af pladser

 • Langt de fleste uddannelsesinstitutioner har som krav, at man har gennemført et antal semestre, før man kan søge ud. Som oftest minimum to semestre.
 • Alle studier har specielle krav til, hvilke bilag der skal vedlægges ansøgningen. F.eks. skal man på nogle uddannelsesinstitutioner have forhåndsgodkendt de fag, man ønsker at følge i udlandet, før man indleder ansøgningsproceduren.
 • Alle universiteter arbejder udfra forskellige deadlines for, hvornår man kan søge ud. Check derfor dit lokale internationale kontor og være opmærksom på, at der kan være diverse godkendelser, sprogtests etc., som skal være i orden, inden man søger.
 • Enkelte steder kan man endvidere kun søge en gang om året, uanset udvekslingstidspunkt.

Finansiering

 • Man kan tage sin SU og sit studielån med sig til udlandet. Endvidere findes der en række fonde, der jævnligt uddeler legater til studerende.
 • Legatsøgningen skal påbegyndes tidligt, da langt de fleste fonde har deadlines, der ikke er afstemt efter ens udlandsophold. Bemærk, at man også kan søge legater under opholdet.

Sprogtest

 • Langt de fleste studerende, der tager til udlandet, skal først bestå en sprogtest. For engelsktalende destinationer en såkaldt TOEFL-test. Denne test skal være bestået inden du kan søge om udveksling.
 • Mange udenlandske universiteter kræver et minimumsresultat i testen for at komme i betragtning. Derfor er det en god idé, at få meldt sig til en test i god tid, da man kan være nødsaget til at tage den igen for at få det nødvendige resultat.
 • Studerende, der skal undervises på andre sprog, skal ligeledes i langt de fleste tilfælde bestå en sprogtest.
 • Skulle det være nødvendigt, udbyder flere af de store fakulteter sprogkurser.

Praktik

 • Specielt de handels- og teknisk orienterede uddannelser giver mulighed for praktikophold i udlandet. Opholdene kan være meritgivende og er som ofte ulønnede.

Et typisk planlægningsforløb

Dette er et eksempel på et typisk planlægningsforløb for en studerende ved Handelshøjskolen i København (CBS).

 • Den studerende søger ud på 3. semester af overbygningen International Business. Universitet: University og British Columbia, Vancouver, Canada.

Tidsplan:

 • August 2005: Undersøger, hvilke muligheder der er for udveksling - universiteter, deadlines, krav etc.
 • Oktober 2005: Melder sig til sprogtest (TOEFL-test).
 • November 2005: Gennemfører sprogtest.
 • December 2005: Afleverer ansøgning om udvekslingsophold. Fire universiteter søges i prioriteret rækkefølge.
 • Januar 2006: Begynder at søge legater. Fortsættes indtil november 2006.
 • Februar 2006: Svar på ansøgning modtages.
 • Februar/marts 2006: Endelig optagelse på værtsuniversitet modtages:
 • Juni 2006: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag indleveres.
 • Juli 2006: Svar på forhåndsgodkendelse modtages.
 • September 2006: Påbegynder udvekslingsopholdet.
 • December 2006: Udvekslingsopholdet afsluttes.
 • Januar 2007: Obligatorisk rapport om opholdet udfærdiges til Copenhagen Business School.