Informations-bidrag omVerdens flagDanmarks flag

Vil have flere unge til at studere i udlandet

Gymnasieskolernes Rektorforening er ikke tilfreds med, at kun hver tiende studerende på de videregående uddannelser tager en del af deres uddannelse i udlandet. Derfor foreslår foreningen nu, at hvert enkelt gymnasium skal have penge til at ansætte en international koordinator, som kan inspirere og hjælpe gymnasieeleverne til at tage et studieophold i udlandet.

Foreningen bakkes op af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, men undervisningsminister Bertel Haarder (V) mener, at gymnasierne skal lade være med at kræve penge, hver gang de får en god idé. Ideen er så oplagt, at gymnasierne bør selv være i stand til at gøre noget på området, mener ministeren.

Forslaget støttes deriomde af de konservatives uddannelsesordfører Rasmus Jarlov. Han mener dog, at en ekstra fuldtidsansat på hvert eneste gymnasium i landet er i overkanten. Han foreslår i stedet, at der laves et korps, som kan rejse ud til gymnasierne og informere om mulighederne for studieophold i udlandet.

Socialdemokratiets uddannelsesordfører, Christine Antorini, er ligeledes for forslaget fra rektorernes forening. Hun vil tage det med i tasken, når der efter sommerferien skal forhandles om den sidste del af globaliseringspuljen.

En undersøgelse fra Styrelsen for International Uddannelse viser, at seks ud af ti danske kandidater, som havde et ønske om at komme til udlandet for at studere, valgte at droppe planerne, fordi det var for svært at hitte rede i det praktiske i forbindelse med studieopholdene, fremgår det af artiklen.