Informations-bidrag omVerdens flagDanmarks flag

Få tilskud til at gå på universitet i udlandet

Fra 1-8-2008 bliver det muligt for danske studerende at søge ind på udenlandske universiteter og få hele - eller en del af - studieafgiften betalt af den danske stat.

Et bredt flertal i Folketinget har netop aftalt en lov om sagen, som træder i kraft d. 1-7-2007, og den er en udløber af både velfærdsaftalen og globaliseringspuljen.

I forvejen kan studerende tage den danske SU med sig til studier i udlandet, men den nye lov gør det muligt at søge om dækning af op til to års studieafgift ved et universitet i udlandet. Går man i stedet på en kortere videregående uddannelse som f.eks. en erhvervsakademiuddannelse, kan der dog kun søges om tilskud til et enkelt års studieafgift.

Videnskabsminister Helge Sander fra Venstre understreger dog, at ordningen ikke er noget frikort til at komme på surfskole på Hawaii. Tilskuddet gives kun til studier ved anderkendte uddannelsesinstitutioner med høj standard, og tilskuddet udbetales først, når den studerende selv har lagt pengene ud for studieafgiften, fremgår det af artiklen.