Informations-bidrag omVerdens flagDanmarks flag

Studerende i udlandet må vente fire måneder på SU

Danske studerende, som vælger at tage deres SU med til udlandet, må i gennemsnit vente i fire måneder, før den første udlands-SU tikker ind på kontoen. Og i værste fald når ventetiden helt op på seks måneder fra den dag, de har afleveret ansøgningen om at få SU'en med til udlandet.

De lange sagsbehandlingstider opleves som meget besværlige af de studerende, og langsommeligheden fører ofte til, at de studerende slet ikke kommer af sted. De mister ganske enkelt modet inden, fortæller Per Andersen, der er studieleder ved Syddansk Universitet.

Svartiderne fremmer mildt sagt ikke motivationen blandt danske studerende for at søge udenlands, sådan som politikerne gerne vil have dem til. Politikerne risikerer at spænde ben for deres egen målsætning, mener Magnus Pedersen, der er formand for De Studerendes Fællesråd.

De lange ekspeditionstider skyldes, at ordningen med at tage den danske SU med til udlandet bliver mere og mere populær. I 2008 søgte 2500 danske studerende om at få deres SU med til udlandet, og skønnet for 2011 lyder på 3300 ansøgninger.

Danske studerende kan søge om at få danske SU til at tage en hel uddannelse i udlandet. Desuden kan de søge om at få deres taxameterpenge med sig til at dække udgiften til undervisningen i udlandet - det såkaldte udlandsstipendium. Også stipendiet er der voldsomt stigende rift om at få.

Da udlandsstipendiet trådte i kraft i 2008, søgte 469 studerende om at få del i det. I 2011 er tallet næste tredoblet til 1200, fremgår det af en opgørelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte. I samme tidsrum er sagsbehandlingstiden for de to ordninger steget fra to måneder til nu altså fire måneder, fremgår det af artiklen.